Dagbergart er ein magmatisk bergart som har størkna over jordskorpa, uavhengig om det er på land eller havbotn, i motsetnad til djupbergart som er danna ved langsam størkning på djupet. Lava, pimpstein og vulkansk tuff er døme på dagbergartar.

Pimpstein

Sjå òg endre

Kjelder endre