Dansk-svenske krigar

Wikimedia-fleirtydingsside

Dansk-svenske krigar kan vise til ein av dei mange krigane mellom Danmark-Noreg og Sverige:

Dansk-svenske krigar

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.