Datalingvistikk er eit tverrvitskapleg felt mellom lingvistikk, matematikk og informatikk. Der formell lingvistikk vil lage veldefinerte modellar som simulerer grammatikken til menneskelege språk, prøver datalingvistikken å bygge slike modellar med hjelp av metodar frå informatikken. Desse modellane står sentralt i språkteknologi.

Bakgrunnsstoff endre