Dei Nynorske Festspela

Dei Nynorske Festspela er ei årleg mønstring av nynorskorientert kultur. Alt frå litteratur og nynorskhistorie til musikk og biletkunst er representert.

Festspela blei første gongen arrangerte i august 1992 under namnet «Nynorsk Festspelveke». Sidan 2000 har stiftinga Nynorsk kultursentrum hatt ansvaret for arrangementet, med Ivar Aasen-tunet som sentrum for tilstellingane. Festspela blir no haldne siste veka i juni. I 2006 markerte festspela også hundreårsjubileumet til Noregs Mållag.

Kvart år utnemner Dei Nynorske Festspela ein særskilt diktar som opptrer fleire gonger i løpet av veka dei held på, og ein kunstnar som stillar ut nokre av sine verk. I dei siste åra har mellom anna Olaug Nilssen, Frode Grytten, Åse-Marie Nesse, Einar Økland og Marie Takvam vore festspeldiktarar, medan Astrid Eidseth Rygh, Margreth Olin og Raymond Klæbo har vore festspelkunstnarar.

Prisen Årets nynorskbrukar blir også delt ut under festspela. Vinnarar av denne prisen har mellom anna vore Ringstabekk skole i Bærum, Martin Toft, redaktør for universitetsavisa Uniforum, den nynorske rappegruppa Side Brok og Kari Traa

Bakgrunnsstoff endre