Dei løynlege tenestane

Dei løynlege tenestane i Noreg er Politiets tryggingsteneste (PST), Etterretningstenesta (ETJ) og Nasjonal tryggleiksstyresmakt (NSM) som kan omtalast som «dei løynlege tenestene», då dei har eigne særskilde lovar og avgjerder som gjev eksklusiv styresmakt og oppgåver. Forsvarets tryggingsavdeling (FSA) er ikkje ei «løynleg teneste».[1], men skal likevel kontollerast av EOS-utvalet.


ReferansarEndra

  1. Inga løynleg teneste