Fager er jordi

(Omdirigert frå Dejlig er jorden)

«Fager er jordi», betre kjent i Noreg under bokmålnamnet «Deilig er jorden», er ein salme skriven av den danske diktaren B.S. Ingemann som «Dejlig er jorden». I bokmålsutgåva er songen ein av dei mest folkekjære julesongane i Noreg. Salmen er også brukt som gravferdssalme; den danske versjonen vart brukt ved gravferda til diktaren Ingemann, mens den svenske teksten vart brukt ved gravferda til Olof Palme.

Ingemann gav ut songen under tittelen «Pilgrimssang» i «Dansk Kirketidene» den 8. september 1850. Føredømet til songen var «Schönster Herr Jesu», ein tysk folkesalme frå Schlesien som fyrst vart trykt i 1842 i samlinga Schlesische Volkslieder. Dei andre og tredje versa i den schlesiske songen skildrar kor fager verda er, men seier at Jesus er endå fagrare. Ingemann brukte dette omgrepet, men endra det for å visa til kor fager verda hadde vorten på grunn av Jesus sin fødsel. Melodien er lite endra.

Songen vart omsett til nynorsk av Gunnar Torgeirsson Rysstad. Han kom ut i 1900 i Syn og Segn og har sidan vore trykt omatt fleire gongar i ulike nynorske salmebøker og samlingar.

Tekst

endre
Tysk
(folkesalme frå Schlesien)
Dansk
(B.S. Ingemann (1850))
Nynorsk
(omsett av Gunnar T. Rysstad (1900))

Schönster Herr Jesu,
Schöpfer aller Dinge,
Gottes und Marien Sohn!
Dich will ich lieben,
Dich will ich ehren,
Meiner Seelen Freud und Wonn.

Deilig er Jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skjøn er Sjælens Pilgrimsgang!
Gjennem de favre
Riger paa Jorden
Gaae vi til Paradis med Sang!

Fager er jordi,
herleg er Guds himmel,
Glade gjeng sjelene pilgrimsgong.
Gjenom dei fagre
rike paa jordi
Gjeng me til paradis med song.

Alle die Schönheit
Himmels und der Erden
Ist gefaßt in dir allein.
Keiner soll immer
Lieber mir werden
Als du, schönster Jesus mein!

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slægt skal følge Slægters Gang —
Aldrig forstummer
Tonen fra Himlen,
Sjælenes glade Pilgrimssang!

Tider skal koma,
tider burt skal kverva,
Ætt skal fylgja ættarrad.
Aldri skal tagna
tonen fraa himlen,
Sjeli sitt glade pilgrimskvad.

Schön ist die Sonne,
Schön ist der Mond,
Schön sind die Sterne allzumal:
Jesus ist feiner,
Jesus ist reiner
Als die Engel im Himmelssaal.

Englene sang den
Først for Markens Hyrder;
Skjønt fra Sjæl til Sjæl det lød:
Fred over Jorden!
Menneske! fryd Dig!
Os er en evig Frelser fød!

Englane song det
fyrst for hyrdingflokken,
Vent det tona for sjeli mødd:
Fred yver jordi,
menneske, gled deg,
Oss er ein evig Frelsar fødd!

Schön sind die Blumen,
Schöner sind die Menschen
In der frischen Jugendzeit;
Sie müssen sterben,
Müssen verderben:
Jesus lebt in Ewigkeit.

Kjelder

endre