Den tomme mengda er innanfor matematikk ei mengd utan element.

Eit symbol for den tomme mengda.

Notasjon endre

Den tomme mengda vert skriven «{}», « » eller « ». Dei to siste symbola vart innført av Bourbaki-gruppa i 1939, inspirert av bokstaven Ø.

Eigenskapar endre

I samsvar med eksistensialitetsaksiomet er to mengder like dersom dei inneheld dei same elementa – det finst med andre ord berre éi mengd som ikkje inneheld nokon element. Denne blir difor kalla den tomme mengda, snarare enn ei tom mengd.

For ei kvar mengd A gjeld følgjande:

 • Den tomme mengda er ei delmengd av A:
  A: ∅ ⊆ A
 • Unionen mellom A og den tomme mengda er A:
  A: A ∪ ∅ = A
 • Snittet mellom A og den tomme mengda er den tomme mengda:
  A: A ∩ ∅ = ∅
 • Det kartesiske produktet av A og den tomme mengda er tomt:
  A: A × ∅ = ∅

Den tomme mengda har følgjande eigenskapar:

 • Den einaste delmengda til den tomme mengda er den tomme mengda sjølv:
  A: A ⊆ ∅ ⇒ A = ∅
 • Potensmengda av den tomme mengda er ei mengd som berre inneheld den tomme mengda:
  2 = {∅}
 • Mengda element (kardinaliteten til mengda) er null:
  |∅|= 0

Kjelder endre