Det Stavangerske Dampskibsselskab

norsk rederi

Det Stavangerske Dampskibsselskap AS (DSD) er et reiarlag med base i Stavanger. Føretaket er eigd av familien til Stavangermannen Folke Hermansen.

DSD sitt hovudkontor i Stavanger, bygd i 1971.

Reiarlaget har stor kystflåte som driv ferjetransport og lokaltrafikk i Rogaland og tilstøytande område. Frå 1919 og til 1978 da selskapets einaste hurtigruteskip (MS «Kong Olav») vart seld, var Stavangerske og ein del av hurtigruta. Med dotterselskap har DSD omtrent 1000 tilsette i Noreg, i tillegg til tilsette i ein rekke andre land. Føretaket består av Stavangerske AS, Nor Lines AS (tidlegare Nor Cargo) og DSD Shipping AS.

DSD vart etablert i 1855, og er med det eit av de eldste reiarlag i Noreg. 150 årsjubileet vart feira den 12. februar 2005.