Det helsevitskaplege fakultetet ved UiT

MH-bygget, Universitetet i Tromsø

Det medisinske fakultet ved UiT Noregs arktiske universitet har profesjonsstudium i medisin og sjukepleie, masterstudium i farmasi, bioteknologi, odontologi, helsefag og folkehelsevitenskap, og bachelor i biologi og master i medisinsk biologi.

BakgrunnsstoffEndra