Det internasjonale pengefondet

Det internasjonale pengefondet (engelsk International Monetary Fund, IMF) er ein organisasjon med 184 medlemsland. Organisasjonen arbeider for å fremje internasjonalt pengesamarbeid, ordna valutaforhold, stabil økonomisk vekst, høg sysselsetjing og å yte finansiell bistand til fattige land.

Det internasjonale pengefondet

Skipajuli 1944
MorselskapDei sameinte nasjonane
HovudkontorWashington
LandUSA[1]
Adm.dir.Kristalina Georgieva (1. oktober 2019)
Nettstadhttps://www.imf.org/ (fleire språk)

Historie endre

IMF vart oppretta i 1945, for å få orden på verdsøkonomien etter den andre verdskrigen.

Per 31. desember 2003 hadde fondet eit samla utlån på 107 milliardar amerikanske dollar.

Dei siste åra har IMF vorte sterkt kritisert av anti-globaliseringsrørsla for å presse eit marknadsliberalistisk system på landa dei stør økonomisk. Kritikken har gått ut på at Pengefondet krev omstrukturering og privatisering av offentleg sektor.

Kjelder endre

  1. https://www.grid.ac/institutes/grid.453811.a; GRID; GRID-identifikator: grid.453811.a; vitjingsdato: 13. juni 2020.

Bakgrunnsstoff endre