Det militære skarpskyttarmerke

Det militære skarpskyttarmerket er eit dugleiksmerke for skyting med personleg våpen (gevær, maskingevær, pistol eller maskinpistol). Skyttarmerket vart stifta i 1861 som ein «Skydepremie». Merket har som føremål å stimulere skyteinteressa mellom militære og sivile skyttarar, og gjennom årlege skyteprøver å halde skytedugleiken oppe hjå befal og mannskap i dei ståande styrkane, Heimevernet og mobiliseringsstyrkane.

Det militære skarpskyttarmerket

Merket er utforma med to krosslagde gevær over ein bunden laurbærkrans med eit raudt felt innanfor kransen. I toppen er riksvåpenet. Merket finst i valørane gull, sølv og bronse i tillegg til ein medalje i gull. Medaljen har same utforming som merket, men er større og heng i eit raudt og gult band. Det er spesifikke krav til alle valørane både når det gjeld dugleik og tal på år ein må gjennomføre prøver for kvalifisere seg.

Sjå òg endre