Det optiske spekteret

Det optiske spekteret, visuelt spektrum eller fargespekteret er eit fellesnamn for dei synlege bølgjelengdene til elektromagnetisk stråling.

Kvitt lys blir brote til eit fargespektrum når det går gjennom eit prisme.

Sjå ogsåEndra