Digitalt fjernsyn

Digitalt fjernsyn er nemninga på ein teknologi der digital video vert kringkasta over eit nett som nyttar digital modulasjon for å overføra ein bitstraum. Det er vanleg å nytta den engelske forkortinga DVB (Digital Video Broadcasting).

Kringkasting av digital video fyljer internasjonal standardar, utvikla av The Digital Video Broadcasting Project.

For å redusera datamengda vert videomaterialet komprimert før sending. Komprimeringsstandaren MPEG 2 vert nytta. Digital video vert kringkasta over ulike media og modulasjonstypen som vert nytta er tilpassa kanalen (mediet).

Fyljande versjonar er standardiserte:

  • DVB-T: DVB-Terrestrial (Digitalt fjernsyn over bakkenett)
  • DTB-C: DVB-Cable (Digitalt kabelfjernsyn)
  • DTB-S: DVB-Satelitte (Digilt satellittfjernsyn)
  • BVB-H: DVB-Handheld (Digitalt handhelde fjernsyn)

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre