Eit dilemma er eit val mellom to moglegheiter som begge vil medføre eit uønskt resultat.

Ordet kjem frå gresk di-, 'to' og lemma, 'setning', og tyder eigentleg 'dobbeltsetning'.[1]

Kjelder

endre