Djupøkologi er ein moderne filosofi eller økosofi som baserer seg på ei rørsle bort frå den antroposentriske synsvinkelen åt etablerte miljørørsler og grøne rørsler. Den djupøkologiske filosofien utmerker seg ved ei ny forståing av «sjølvet» som tek vekta bort frå den rasjonalistiske dualistiske motsetnaden mellom menneskelege organismer og miljøet deira. Dermed blir det mogleg å leggje hovudvekta på sjølvverdien av andre artar, system og prosessar i naturen. Denne ståstaden fører til eit økosentrisk system av miljøetikk. Djupøkologi skildrar seg sjølv som «djup» fordi rørsla stiller komplekse og åndelege spørsmål om rolla til menneskja i biosfæra.

Vidkjende talsfolk for djupøkologi

endre

Sjå òg

endre

Notar

endre
  • 1: Næss, Arne. (1989). Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy. p. 187. ISBN 0-521-34873-0
  • 2: Devall, Bill. Sessions, George. (1985). Deep Ecology. Gibbs Smith Publishers. Salt Lake City. p. 70. ISBN 0-87905-247-3
  • 3: Kheel, Marti. (1990): Ecofeminism and Deep Ecology; reflections on identity and difference from:
Diamond, Irene. Orenstein. Gloria (editors), Reweaving the World; The emergence of ecofeminism. Sierra Club Books. San Francisco. pp 128-137. ISBN 0-87156-623-0

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre