Dollar er namnet på den offisielle valutaen i mange land og andre regionar (sjå liste under). Namnet er ei engelsk form av den gamle tyske valutaen taler (på norsk daler). Valutaen blir symbolisert med teiknet $.

Amerikansk 2-dollarsetel

Det seiest at bruken av $ stammar frå den meksikanske eller spanske «P» for pesos, eller piastres, eller «pieces of eight». Bokstavane U og S speiglar den historiske dobbel-streken. Denne dobbel-streken har vorte brukt for å signalisere den amerikanske mynteininga. Endringa frå dobbel-strek til enkel-strek i dollar er parallell med endringa frå «eigedel»-støtta valuta (slik som gull) til pengevaluta.

Ulike dollar-variantar endre