Opna hovudmenyen

Domsstolstrukturen i NoregEndra

Dei vanlege domstolane

  • Høgsterett
  • Lagmannsrettane
  • Tingrettane. Fram til 1. januar 2003 vart tingretten kalla forhøyrsrett, skifterett, namsrett, skjønsrett eller vergemålsrett etter kva slags saker som var til førehaving. Men frå og med 2003 skal berre nemninga tingrett nyttast.

Militære domstolar i NoregEndra

I militære straffesaker inngår følgjande domstoler:

Særdomstolar i NoregEndra

Administrativt ansvar for domstolaneEndra

Domstoladministrasjonen har det administrative ansvaret for alle domstolane i landet.

Domstolliknande forvaltingsorganEndra

BakgrunnsstoffEndra