Dopplerradar er ein type radar som nyttar dopplereffekten til å finna farten til objekt som rører seg lengre unna. Dette gjer han ved å senda bølgjesignal mot eit mål og ta imot dei reflekterte bølgjene (ekkoet) for så å analysera korleis frekvensen til signalet er blitt endra av rørsla til objektet. Ein bruker dopplerradar mellom anna til radarkontroll av bilfart, luftfart, medisinsk ultralyd og meteorologi.

Orkanen Katrina i dopplerradar 29. august 2005 klokka 04.03.

Sjå òg endre

Kjelder endre

  • Holtebekk, Trygve. Dopplereffekt (14. februar 2009), Store norske leksikon. Henta 16. mars 2014.
  • Radarkontroll (17. februar 2012), Store norske leksikon. Henta 16. mars 2014.
  Denne fysikkartikkelen som har med teknologi å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.