Dugurd var eit føremiddagsmåltid ein åt i Norden i eldre tid. I nyare tid kan det også brukast om morgonmat, frukost.

Namnet stammar frå norrønt dagverðr eller dǫgurðr, og har dermed ein motsats i eftasverd og nattverd. Det blei også kalla durmål, dagverd eller davre, det siste ordet finn ein også på dansk, særleg dialektar som jysk.

Det gamle bondemåltidet blei gjerne ete i 10-tida, mellom morgonmat og middag eller nonsmat. Tidspuktet varierte ulike stader i landet. Ein vanleg rett i Noreg var vassgraut.[1]

Kjelder endre

Referansar endre

  1. Krokann, I., Det store hamskiftet i bondesamfunnet, i Norsk kulturhoistorie, bind 5, 1. utg., J.W. Cappelens forlag, 1942.