EØS

Frihandelsavtale mellom den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsforbundet (EFTA)

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er namnet på ei frihandelsavtale mellom den Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsforbundet (EFTA). EØS-avtala gjeld for heile EU samt deler av EFTA. Dei EFTA-landa som er med er Noreg, Liechtenstein og Island. EØS-avtala gjev medlemmane frå EFTA innpass i EU på fleire områder, men utan røysterett i sakene som vert handsama og blir gjeldande for EU og EØS.

EU-land██ EØS-land██ Mellombels EØS-land (Kroatia)EFTA-land██ EØS-land██ Tidlegare signatarstat (Sveits)

EØS-avtalen vart underskriven i Porto 2. mai 1992, men kom formelt ikkje i kraft av di Sveits vraka framlegget i ei folkerøysting. Noreg, Finland, Sverige og Austerrike skreiv under på avtalen i 1992, men etter fleire forhandlingsrundar tredde han først i kraft frå 1. januar, 1994. Sveits valde å ikkje skrive under på avtalen og oppretta derfor ei rekke enkeltavtalar med EU for å få ei moglegheit til å handle tollfritt med EU-landa.

HistorikkEndra

EØS-avtalen var frå EU si side ei ordning for å førebu potensielle EU-kandidatar på å få medlemskap i unionen. Avtala vart teken initiativ til frå dåverande leiar av Europakommisjonen Jacques Delors. Sverige og Finland vart begge to medlemar av EU gjennom EØS.

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.


Sjå ogsåEndra