Eininga gera

Gera er eit gammalt mål for edle varer.

Eininga gera er bruka i Det gamle testamentet for ein tjuedels sjekel[1] og tilsvarar om lag 0,6 gram. Det finst likevel ulike utrekningar for dei bibelske måla, og ein kan ikkje fastsetje verdiane heilt nøyaktig.[2]

ReferansarEndra