Ekstiverar

Immivering og eksivering

Immivering er en transportsform som flere trollmenn og hekser bruker for å komme fra et sted (eksivere) til et annet (immivere). Det blir gitt kurs i eksivering og immivering i det året man fyller 17 år, og selve immiveringsprøven tar man etter at man har fylt 17 år. Immiveringskursene varer i 12 uker.

FremgangsmåteEndra

For en som skal immivere er det viktig å huske på de tre D'ene: Destinasjon, definisjon og demonstrasjon. Hvis folk ikke er ordentlige konsentrerte når de skal eksivere, vil det føre til at de splutsjer seg.

Immivering som transportsmiddelEndra

Dersom man ønsker å komme seg over lengre strekninger er immivering et veldig godt alternativ. En som immiverer kan ta med seg yngre hekser eller trollmenn som ikke kan immivere, slik tilfellet var for Harry Potter i 1996 da han og Albus Humlesnurr skulle snakke med Horation E.F Snilehorn.

For en som immiverer føles det som om innvollene presses inn, slik at det er umulig å puste, men så fort trykket letter når man har ankommet plassen man skal til kan man puste som normalt igjen.

Galtvort i henhold til immiveringEndra

På Galtvort er det satt opp forhekselser som gjør det umulig å immivere inn på området og eksivere fra det. Når sjette klassingene skal øve på immivering blir det åpnet litt på dette slik at de kan immivere innenfor skoleområdet. Et eksempel på dette var i 1997 da Harry med resten hadde sine immiveringstreninger, da ble det åpnet for at de i en time kunne immivere inne i Storsalen.

Disse immiveringsreglene gjelder for alle unntatt for Husnissene som ofte foretar immivering for å spare tid.