Eit electrometer er eit elektrisk instrument for å måle elektrisk ladning eller elektrisk potensialskilnadar. Det finst mange forskjellige typar, får historiske handlaga mekaniske instrument til elektroniske apparat med stor presisjon. Moderne elektrometer er basert på vakuumrøyr eller faststoff-teknologi og kan nyttast til å spennings- og ladningsmålingar med særs lite tap av straum, ned til 1 femtoampere. Eit enklare, men liknande instrument, elektroskopet, virkar på liknande måte, men indikerer berre den relative storleiken til spenninga eller ladningen.

Volta elektrometer

Kjelder endre

 • Denne artikkelen bygger på «Electrometer» frå Wikipedia på engelsk, den 27. februar 2011.
  • Wikipedia på engelsk oppgav desse kjeldene:
  • Dr. J. Frick, Physical Technics; Or Practical Instructions for Making Experiments in Physics Translated By John D. Easter, Ph.D. - J. B. Lippincott & Co., Philadelphia 1862
  • Robert Mfurgeson Ph.D. Electricity - William og Robert Chambers, London og Edinburgh 1866
  • Silvanus P. Thompson, Elementary Lessons in electricity og Magnetism. - Macmillan og Co. Limited, London 1905
  • Jones, R. V., Instruments og Experiences - John Wiley og Sons, London 1988

Bakgrunnsstoff endre