Ellingsrudåsen stasjon

Ellingsrudåsen stasjon er ein T-banestasjon i Oslo som vart opna 8. november 1981 som endestasjon for T-banelina Furusetbanen. Stasjonen ligg 165,2 meter over havet, inne i berget på Ellingsrudåsen. Det er tilkomst til og frå stasjonen med både fleire store heisar til ein liten stasjonsbygning attmed torget på Ellingsrud senter, og med ein lang gangtunnel med munning i landlege omgjevnader ved Munkebekken.

Ellingsrudåsen T-banestasjon.
Gangtunnelen opp frå Ellingsrudåsen stasjon.