For utelatingsteiknet, sjå typografisk ellipse.

Ein ellipse er i matematikken ein geometrisk figur som er ein «flattrykt sirkel». Den inneheld punkt som har ein fast samla avstand frå to brennpunkt. Når brennpunkta møtast går ellipsen over til ein sirkel. Den interne linja som går gjennom begge brennpunkta kallast hovudaksen.

Ein ellipse får ein i skjæringa mellom ei kjegle og eit plan.

Ein ellipse kan beskrivast som fylgjer:

Her er (x0, y0) senteret til ellipsen, og a og b er størrelsen til halvaksane, dvs. største og minste avstand frå sentrum til periferien. Når , er ellipsen ein sirkel med radius r.