Gjel

(Omdirigert frå Elvegjel)

Ei ravine, kløft, eit gjel eller juv er ein trong dal med bratte sider som har oppstått ved at ei elv har grave seg ned i berggrunnen.

Nede i Jutulhogget

Ein canyon eller eit elvegjel vert skapt når ein V-dal elles ville ha blitt skapt. I staden for at lausmateriale rasar ned som i ein typisk V-dal så vil erosjonen berre skje i elvebotnen. Eit stort gjel vert gjerne kalla ein canyon, medan eit djupt gjel vert kalla eit juv.

Eit av dei mest spesielle gjela i Noreg er Helvete i Gausdal.

Andre kjente gjel:

Sjå òg

endre

Kjelder

endre