Engelskspråkleg litteratur

Engelskspråkleg litteratur er litteratur skriven på engelsk i ei rekkje land over heile verda, hovudsakleg tidlegare britiske koloniar.

Engelskspråkleg litteratur er utbreidd i følgjande område:

I tillegg til eit felles språk, har den engelskspråklege litteraturen også ein felles bakgrunn som forfattarar kan gå tilbake til, som Shakespeare eller den kjende King James-omsetjinga av Bibelen.

Prisar og utmerkingarEndra

Den viktigaste prisen for engelskspråkleg litteratur er Bookerprisen, ein pris som blir gjeven kvart år til ein engelskspråkleg roman som er blitt gjeven ut i Storbritannia. Fram til 2014 var han berre open for forfatarar frå Det britiske samveldet, deretter blei han opna for alle engelskspråklege forfattar.

Nobelprisen i litteratur er blitt gjeven til ei rekkje engelskspråklege forfattarar frå fleire ulike land:

KjelderEndra