Engler-viskosimeter

apparat for å måle viskositet

Engler-viskosimeter er eit måleapparat for viskositet, til dømes av smøreolje. Viskosimeteret er kalla opp etter den tyske kjemikaren Carl Engler.

Væska ein skal måle renn gjennom eit kor kapillarrøyr og ein måler kor lang tid ei viss mengd brukar på å renne gjennom. Om viskositeten er låg renn væska raskt, og er snøggleiken ut av røyret for høg må ein korriere for kinetisk energi. Det finst derfor ingen enkel omrekningsfaktor mellom Engler-gradane til apparatet og andre mål for viskositet, så ein må derfor bruke ein tabell.

KjelderEndra