Espen Barth Eide

norsk statsvitar og politikar

Espen Barth Eide (fødd 1. mai 1964) er ein norsk statsvitar og politikar for Arbeidarpartiet som er klima‑ og miljøminister i Regjeringa Støre frå 2021.[1]

Espen Barth Eide

Fødd1. mai 1964 (59 år)
Oslo
Statsborgar avNoreg
PartiArbeidarpartiet
Yrkepolitikar, diplomat, statsvitar, deltakar i internasjonale forum
Utdanna vedUniversitetet i Oslo
Universitetet i Barcelona
Oslo katedralskole
MorWenche Barth Eide
FarAsbjørn Eide
Alle verv

Han vart forsvarsminister då Grete Faremo tok over som justisminister grunna Knut Storberget sin avgang frå stillinga den 11. november 2011.[2] I september 2012 vart han utanriksminister.[3]

Han er visegeneralsekretær i SN og Kypros-spesialrådgjevar for SN sin generalsekretær António Guterres. Frå 2014 til 2016 var han direktør i Verdas økonomiske forum.

Espen Barth Eide er son til forskarane Asbjørn Eide og Wenche Barth Eide. Han er utdanna cand. polit. frå Universitetet i Oslo. I 1992 vart han generalsekretær i Europarørsla. I 1994 vart han forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), der han m.a. har hatt ansvar for SN-programmet og leidd avdelinga for internasjonal politikk 2002-05.

Frå 2000 til 2001 var han statssekretær ved utanriksdepartementet i Jens Stoltenberg si fyrste regjering. Her spelte han ei sentral rolle ved forhandlingane om kjøp av norske jagarfly. Frå 2005 - 2010 var han statssekretær i forsvarsdepartementet, og frå 2010 til 2011 vart han statssekretær i utanriksdepartementet att fram til han fekk stillinga som forsvarsminister i 2011.

Kjelder Endra