Espen Bergh

Espen Bergh (fødd i 1961 i Oslo) er ein norsk jurist og høgsterettsdommar. Han tiltredde Høgsterett den 15. august 2016.

Bergh tok juridisk embetseksamen i 1987.

KjelderEndra

  • Espen Bergh på nettstaden til Høgsterett. www.domstol.no.