Fakultetet for marin biovitskap, fiskeri og økonomi ved UiT

Fakultetet for marin biovitskap, fiskeri og økonomi er eitt av fakulteta ved UiT Noregs arktiske universitet. Det består av avdelingane Noregs fiskerihøgskole, Handelshøgskolen i Tromsø og Arktisk og marin biologi.