Opna hovudmenyen

Fakultetet for marin biovitskap, fiskeri og økonomi er eitt av fakulteta ved UiT Noregs arktiske universitet. Det består av avdelingane Noregs fiskerihøgskole, Handelshøgskolen i Tromsø og Arktisk og marin biologi.