Farao er ein herskartittel brukt om gudekongane i det gamle Egypt. Han stammar frå det egyptiske ordet pr-o, som i hebraisk form (hebr. פרעה) blei brukt i Bibelen, og betyr «det store huset». Opphavleg viste dette til kongepalasset, men seinare blei det brukt som ein tittel for kongen sjølv.

Framstilling av ein farao i egyptisk kunststil.
Tutankhmon si gullmaske.

Tittelen er kjend første gong frå eit brev til farao Tuthmose III. Han blei seinare brukt som ei tiltaleform. Kongen bar offisielt ein tittel som bestod av fem namn. Farao var ikkje eitt av dei, men blei med tida ei viktig nemning på kongen.

Nokre av dei mest kjende faraoane:

Farao Senusret III.

Sjå òg endre