Fargeharmoni

Fargeharmoni er eit omgrep for opplevinga av korleis ulike fargar passar saman, etter mønster frå harmoni i musikken. Teoriar om fargeharmoni byggjer gjerne på komplementærfargar, kontrastar mellom eller blanding av fargar.

«Fargeharmoni for kjøkken» (1921) av Theo van Doesburg.

KjelderEndra