Fargemåling

Fargemåling eller kolorimetri er ein metode for å fysisk skildre menneske si oppfatning av fargar på grunnlag av målingar av energispektra til fargane. Det minnar om spektrofotometri, men baserer seg på å redusere spekteret til ein får den fysiske fargeoppfatninga.

For å måle fargane nyttar ein eit kolorimeter.

KjelderEndra