Fargesyn er høvet ein organisme eller ein maskin har til å skilje lekamar frå kvarandre basert på bølgjelengda (eller frekvensen) til lys som lekamane reflekterer, [[emitterer]] eller transmitterer. Farger kan målast og kvantifiserast på mange måtar. Korleis menneske oppfattar fargar er ein subjektiv prosess der hjernen svarar på stimuleringar som vert skapt når det innkommande lyset reagerer med forskjellige lysvare celler i auga. I røynda kan forskjellige menneske sjå same lekam eller lyskjelde på forskjellige måtar.

Fargelaus, grøn og raude fotografifilter.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra