Ferdighus er ei felles nemning for hus som i større eller mindre grad er ferdig utvikla før kundekontakt er oppretta.

Ferdighus frå USA.
Fabrikkproduksjon av veggar.

Grada av ferdigutvikling kan vere avgrensa til å ha teikna og berekna hus som ein så byggjer på tradisjonelt vis på byggjeplassen. Andre lagar vegg- og golvelement som vert sette saman på byggjeplassen medan atter andre byggjer modular eller seksjonar som kjem til byggjeplassen som nærmast komplette hus med kjøken, trapper og sanitærutstyr montert.

I Noreg er Block Watne blant dei største aktørane som nyttar ferdigteikna hus, medan Hetlandhus og Hedalm Anebyhus nyttar ferdiglaga husdelar.