Ficks diffusjonslover

Ficks diffusjonslover er to grunnleggjande matematiske lover for diffusjon. Dei vart nedskrivne av Adolf Fick i 1855.

Den første lovaEndra

Den første lova til Fick seier at diffusjonsstraumen J er proporsjonal med konsentrasjonsgradienten for det aktuelle stoffet:

 

der D er diffusjonskoeffisienten, som er eit makroskopisk mål for korleis tilsvarande atom og molekyl kan røre seg. Minusteiknet syner til at at straumen går mot lågare konsentrasjon.   er «diffusjonsfluksen» (stoffmengd per areal og tid).  (for ei ideell blanding) er konsentrasjonen.   er posisjonen.

Den andre lovaEndra

Samanhengen mellom konsentrasjonen av det aktuelle stoffet og tida diffusjonen har pågått er gjeven i den andre lova til Fick.

 

der

  •   er konsentrasjonen.
  •   er tida
  •   er diffusjonskoeffisienten
  •   er posisjonen.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra