Fil:Nl-Schibbolet-fries.oga

Nl-Schibbolet-fries.oga(Ogg Vorbis-lydfil, lengd 4,9 s, 186 kbps)

Denne fila er frå Wikimedia Commons og kan verta nytta av andre prosjekt. Skildringa frå filskildringssida der er vist nedanfor.Commons-logo.svg

Følgjande er henta frå filomtalen åt denne fila på Wikimedia Commons:


Skildring

Skildring

Own recording Shibboleth used in Frisian, the language of the Dutch province of Friesland.

The text is: Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries
Dato (original upload date)
Kjelde Inga maskinlesbar kjelde er oppgjeven. Frå påstandar om opphavsrett vert det rekna med at det er eige arbeid.
Opphavsperson Ingen maskinlesbar opphavsperson er oppgjeven. Frå påstandar om opphavsrett vert det rekna med at Blacknight er opphavsperson.

Lisensiering:

Public domain Eg, opphavsrettshaldaren til dette verket, frigjev dette verket til ålmenta. Dette gjeld over heile verda.
I somme landa er dette kan henda ikkje rettsleg mogeleg. I det fall:
Eg gjev kven som helst rettane til å nytta dette verket for kva som helst føremål og utan vilkår, minder vilkår er kravde etter lova.

Filhistorikk

Klikk på dato/klokkeslett for å sjå fila slik ho var på det tidspunktet.

Dato/klokkeslettMiniatyrbileteOppløysingBrukarKommentar
gjeldande2. august 2006 kl. 20:51
4,9 s (112 KB)BlacknightOwn recording Shibboleth used in Frisian, the language of the Dutch province of Friesland. The text is: ''Bûter, brea, en griene tsiis; wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries''

Den følgjande sida bruker denne fila:

Global filbruk

Desse andre wikiane nyttar fila:

Utvida informasjon