Finansminister blir brukt som tittel på ein minister som har ansvaret for økonomien i staten. I Danmark og Finland er dette tittelen på ministeren. I Noreg og Sverige er dette eit uformelt namn som blir brukt om den som i Noreg offisielt har tittelen statsråd og sjef for Finansdepartementet og i Sverige har tittelen statsråd och chef för finansdepartementet. USA sin finansminister har tittelen secretary of the treasury.

Sjå også endre