Finn Johannes Seyersted (født 29. desember 1915 i Kristiania, død 14. desember 2006 i Oslo) var ein norsk professor i folkerett. Han vart dr. juris i 1966 på avhandlinga United Nations Force sin in the Law of Peace and War.

Finn Seyersted
Fødd 29. desember 1915
Død

14. desember 2006

Yrke professor

Seyersted vart cand. jur. i 1942 og var deretter dommarfullmektig frå 1942 til 1943. I årane etter jobba han i Justisdepartementet, UD, Noregs delegasjon til SN (1946–1949) og i UNESCO. Han arbeidde med folkerett ved Utenriksdepartementet frå 1951 til 1959, i 1955 vart han byråsjef, seinare direktør i rettsavdelinga. Han leidde deretter rettsavdelinga i Det internasjonale atomenergibyrået. Frå 1966 arbeidde han igjen i utenrikstjenesten, og var først generalkonsul i Minneapolis, så ambassadør ved Noregs ambassade i Buenos Aires frå 1968 til 1973. I 1974 vart han professor i rettsvitskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, der han vart fram til han gjekk av for aldersgrensa i 1985.

Seyersted var medlem av Folkerettsinstituttet (Institut dei droit international) og frå 1979 var han domar i Den internasjonale voldgiftsretten. På 1970-talet deltok han i forhandlingane om skipinga av INMARSAT.

Han var bror av litteraturprofessor Per Seyersted og tidlegare direktør Knut Seyersted.

Saman med jusprofessorene Johs. Andenæs og Anders Bratholm arbeidde han for å legalisera aktiv dødshjelp.

KjelderEndra

  • Hvem er hvem? 1994
  • Nekrologar i Aftenposten 22. januar 2007