Finnkval

pattedyrart

Finnkval, tuvekval eller langarm, Balaenoptera physalus, er ein bardekval i finnkvalfamilien. Finnkvalen finst i alle verdshava, men er sjeldan i tropiske farvatn. Det vert somme tider skrive at han, i motsetning til andre store bardekvalar, et mykje fisk, men forskinga viser at også finnkvalen i all hovudsak lever av krill, sjølv om han også kan eta fisk.

Finnkval
Finnkval
Finnkval
Utbreiing og status
Status i verda: VU Sårbar
Status i Noreg: LC LivskraftigUtbreiinga av Finnkval
Utbreiinga av Finnkval
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Ryggstrengdyr Chordata
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Pattedyr Mammalia
Orden: Klauvdyr Artiodactyla
Familie: Finnkvalfamilien Balaenopteridae
Slekt: Balaenoptera
Art: Finnkval B. physalus
Vitskapleg namn
Balaenoptera physalus

Finnkvalen var truleg for vanskeleg å fanga før den moderne kvalfangsten med moderne harpunkanoner tok til. På 1900-talet vart bestanden sterkt redusert over heile verda. Det vert no driven ein viss fangst av finnkval på Grønland og Island, og Japan har planar om å starta fangst på finnkval i antarktiske farvatn.[1] I norske farvatn er bestanden om lag 5400 dyr, og er i vekst mot nivået han låg på før fangsten begynte.[2]

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre