Talet 4

naturleg tal
(Omdirigert frå Fire)
Talet 4
i ulike talsystem:
100 binært
4 oktalt
4 desimalt
4 heksadesimalt
IV romartal

Talet fire (4) er eit kvadrattal og dermed eit samansett tal: 4 = 2·2. I heiltalsrekkja kjem det etter talet tre og før talet fem.

Talet fire kan indikerast med prefikset tetra- (frå gresk) eller kvad- (frå latin).

Ordenstalet som svarar til talet fire, er fjerde (4.).