Fluens er ein fluks integrert over tid. Dette tyder tettleiken til energi, lys, partiklar og liknande som strøymer frå alle retningar gjennom eit område.

For partiklar er han definert som den totale mengda partiklar som strøymer gjennom eit område i løpet av eit tidsintervall og har eininga m–2 (talet på partiklar per kvadratmeter). Fluens kan òg skildre energi levert per areal, og har då eininga J/m2. Det vert rekna som ein av dei grunnleggande einingane i dosimetri.

KjelderEndra