Forbrukarkjøpslova

Lov om forbrukarkjøp eller Forbrukarkjøpslova er ei norsk lov som regulerer sal av ting (lausøyre) til ein forbrukar når seljaren eller seljaren sin representant opptrer i næringsverksemd.

Lova blei sett i kraft 1. juli 2002.

Sal mellom forbrukarar blir regulert av kjøpslova, og det blir også sal mellom næringsdrivande.

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre