Fostertid er den tida eit ho-pattedyr går med eit foster. Tida vert rekna frå siste paringsdagen fram til fødselen. Eit hodyr som går med eit foster vert kalla drektig.

Drektig sebra. Grant's sebra har ei fostertid på 12-13 månader.

Lengda på fostertida er mykje ulik hos dei ulike dyreslaga og kan variere ikkje lite innan same arten. Fostertida er jamt over lengst hos dei store dyra og stuttast hos dei små, og ho er høvesvis lenger hos dyr som lever og føder i ope lende enn hos dyr som lever og føder gøymde i jordhòl. Ho er og jamt over lengre hos dyr med lågt fostertal.

Syrisk hamster har stutt fostertid.
Elefantfoster i ulike utviklingsstadie. Afrikansk elefant har ei fostertid på rundt 22 månader.

Blant dei pattedyra som har stuttast fostertid, er syrisk hamster med berre 16 dagar. Afrikansk elefant har den lengste, med rundt 660 dagar.

Fostertid hjå menneske

endre

Hjå menneske reknar ein som regel svangerskap frå slutten av siste menstruasjon. Eit svangerskap av normal lengd varer då i 40 veker, og eit foster med ei fostertid på mellom 259 og 294 dagar blir rekna som fullbore.

Oversyn

endre
Husdyr Gjennomsnittleg fostertid i dagar
Kanin 31
Mink 53
Tamkatt 63
Hund 63
Svin 114
Geit 151
Sau 148
Kyr 281
Hest 335
Kamel 400
Ville dyr Gjennomsnittleg fostertid i dagar
Mus 19
Rotte 22
Ekorn 36
Røyskatt 42
Ulv 63
Tiger 107
Løve 108
Bjørn 210
Sjimpanse 236
Isbjørn 240
Mår 278
Spermkval 480–500
Elefant 630

Kjelder

endre