Fra Fysikkens Verden

Fra Fysikkens Verden er eit norskspråkleg tidsskrift med artiklar om norsk og internasjonal fysikk. Artiklane har ei populær form og omhandlar både historiske, aktuelle og biografiske tema frå fysikken. Dei er skrivne av norske fysikarar. Tidsskriftet kom første gong ut i 1956.

Tidsskriftet kjem ut fire gonger i året og er medlemsbladet for Norsk Fysisk Selskap.

KjeldeEndra

BakgrunnsstoffEndra