Frantz Peckel Møller (11. mars 183422. november 1901) var ein norsk kjemikar og industrimann frå Kristiania. Peter Möller var far hans.

Frantz Møller
Fødd11. mars 1834
Død22. oktober 1901
Yrkekjemikar
InstitusjonarUniversitetet i Oslo

Frantz Møller tok farmasøyteksamen i 1857. Han studerte kjemi på universitetet i Kristiania og tok doktorgraden i Heidelberg. Frå 1863 til -71 eigde han Svaneapoteket i heimbyen og forbetra produksjonen av medisintran til eit høgt nivå. I tida 1868 til 1880 leia han handelen med Möllers tran på verdsmarknaden frå London. Sidan busette han seg i København og budde der til han døydde. Han var eineeigar av firma Peter Møller frå 1881.

Møller gav i 1895 ut Cod-Liver Oil and Chemistry.

Kjelder endre