Fruktblad (latin karpell) er hodelen av ein blome. Fruktbladet er lukka rundt eitt eller fleire frøemne som gjev opphav til frø etter befrukting. Fruktblad kan vera sammenvaksne (synkarp fruktknute, fleirfoldfrukt) eller skilde (apokarp fruktknute, enkeltfrukt).

Fruktblad i ein blome.

Under mogning blir fruktbladet omdanna til ei frukt utvikla frå fruktknuten (apokarp eller synkarp). Fruktbladet er homologt med eit makrosporofyll. Samanvaksne fruktblad er ein evolusjonsmessig avleidd karakter, samanlikna med skilde fruktblad. ABC-modellen forklarer kva gener som deltek i danninga av blada i ein blome: begerblad, kronblad, pollenblad og fruktblad.

Kjelder endre