Norske fylkesblomar

(Omdirigert frå Fylkesblom)

Norske fylkesblomar er blomar som er vedtekne som representative for dei norske fylka.

Professor Olav Gjærevoll initierte arbeidet med fylkesblomane i 1987, då han var leiar av Norsk botanisk forening. Foreininga sette i samarbeid med dei botaniske musea og styret i Det norske hageselskap opp ei liste med framlegg til fylkesblomar for kvart fylke. Framlegga vart sende fylkesmannen i kvart fylke vinteren 1989. I nokre fylke godkjende fylkesmannen valet av fylkesblom, i andre fylke vart framlegget teke opp politisk i fylkestinget eller i fylkesutvalet. Mot slutten av 1990-talet hadde ein, med enkelte justeringar av det opphavlege forslaget, kome fram til ei liste som var allment akseptert. Lista inneheldt også ein utvald art for Svalbard. Alle artane er presenterte i boka Norges fylkesblomster av Inger Gjærevoll (Tapir forlag, 1999).

I Sverige har dei hatt ei tilsvarande liste over «landskapsblommor» sidan 1908.[1] Også Finland har slike landskapsblomar.[2] Mange andre land har tilsvarande lister med nasjonale eller regionale blomar.[3]

OversynEndra

Fylkesblomane er:

Fylke Bilete Norsk namn Vitskapleg namn
Østfold
 
Liljekonvall Convallaria majalis
Akershus
 
Blåveis Hepatica nobilis
Oslo
 
Bakkekløver Trifolium montanum
Hedmark
 
Geitrams Chamerion angustifolium
Oppland
 
Mogop Pulsatilla vernalis
Buskerud
 
Kvit nykkerose Nymphaea alba
Vestfold
 
Bøk Fagus sylvatica
Telemark
 
Søstermarihand Dactylorhiza sambucina
Aust-Agder
 
Vivendel Lonicera periclymenum
Vest-Agder
 
Sommareik Quercus robur
Rogaland
 
Klokkelyng Erica tetralix
Hordaland
 
Kusymre Primula vulgaris
Sogn og Fjordane
 
Revebjølle Digitalis purpurea
Møre og Romsdal
 
Bergfrue Saxifraga cotyledon
Sør-Trøndelag
 
Reinrose Dryas octopetala
Nord-Trøndelag
 
Marisko Cypripedium calceolus
Nordland
 
Raudsildre Saxifraga oppositifolia
Troms
 
Ballblom Trollius europaeus
Finnmark
 
Molte Rubus chamaemorus
Svalbard
 
Svalbardvalmue Papaver cornwallisense

(Namnsetjing etter Artsdatabanken sin artsnavnebase[4])

Sjå ògEndra

KjelderEndra

Litteratur
  • Gjærevoll, Inger (1999). Norges fylkesblomster. Tapir Forlag. ISBN 82-519-1507-4.  Parameteren |utgivelsessted= er ikkje støtta av malen. (hjelp)
Referansar