Fylkesveg 126

veg i Østfold
Fylkesveg 126
126
Strekning
Bekkenga – riksgrensa i Rømskog
Fylkesveg 126
Informasjon
Lengd 5,5 km
Status fylkesveg
Sjå òg Fylkesveg 126 (fleirtyding)

Fylkesveg 126 (Fv126) går mellom Bekkenga og riksgrensa i Rømskog. Veglengda er 5,5 km.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunkt endre

  Østfold endre

Rømskog

Bakgrunnsstoff endre